Představení systému

Eventina iOS aplikaceEventina je specializovaný software pro management, monitoring a vyhodnocení reklamních plnění. Pomocí Eventiny je snadné zdokumentovat veškeré nasmlouvané plnění během každého projektu pomocí fotografií, videa nebo zvukového záznamu.

Následně je možné veškeré toto plnění finančně ohodnotit díky co nejpřesnějším výpočtům finanční hodnoty daného plnění.

Dále je ke každému projektu možnost vygenerovat pro každého jednotlivého vašeho partnera samostatný report obsahující veškeré informace vč. celkového finanční hodnoty kampaně daného partnera.

Práci s Eventinou výrazně pomáhá vlastní mobilní aplikace, která umožňuje snadným způsobem provést fotodokumentaci projektu a ihned veškeré materiály přiřadit konkrétním položkám dané akce.

Odpadá tak práce navíc kdy je potřeba vše nafotit a následně u počítače fotografie znovu projít a přiřazovat jednotlivým položkám projektu.

Kam se Eventina hodí?

Díky Eventině máte např. hotovou dokumentaci reklamního plnění pro partnery v rámci jakékoliv akce (fotbalový zápas, divadelní premiéra, konference pro klienty apod.) již do několika minut (v závislosti na dostupnosti vstupních dat, např. údaj o TV sledovanosti atd.).

Každý váš partner dostane ke stažení PDF dokument obsahující

  • Bodový přehled reklamního plnění
  • Fotodokumentaci
  • Základní údaje o akci – sledovanost, návštěvnost, počet účinkujících atd.

Jak probíhá práce?

Schéma práce v Eventině